ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ:

  • Επωνυμία: «SG ACCOUNTING SERVICES IKE»
  • Έτος ιδρύσεως: 2018
  • Κεφάλαιο: 3.000,00€
  • Αντικείμενο: Λογιστικές υπηρεσίες
  • Αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης: 136371
  • Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η): 148142106000
  • Διαχειριστής : Γιαμαλίδης Σωτήριος

  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

  • Ιδιοκτήτες και εταίροι της εταιρίας μας είναι οι εξής: 1) ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ και 2) ΚΑΤΣΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ
  Back to top